2017-01-05

Struktura organizacyjna.

     Zgodnie z § 5 STATUTU ZZM MSWiA  stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 8 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  i Administracji (Dz.Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z dn. 1 marca 2017 r., poz. 6) – w skład ZZM wchodzą:

1) Dyrektor;

2)  Główny Księgowy;

3)  Wydział Finansowo – Księgowy;

4)  Wydział  Administracji;

5)  Wydział Techniczny;

6)  Wydział Gospodarki Mieszkaniowej i Nieruchomości;

7)  Zespół Samodzielnych Stanowisk.