2017-01-10

Sposoby załatwiania spraw.

Sposób załatwiania spraw w Zarządzie Zasobów Mieszkaniowych MSWiA:

 

  1.   GODZINY URZĘDOWANIA ZARZĄDU ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH MSWiA i PRACY

          KANCELARII OGÓLNEJ ZZM MSWiA:

 

poniedziałki                                                   - w godz. 730 – 1630

wtorki, środy i czwartki                                     - w godz. 730 – 1530

piątki                                                            - w godz. 800 – 1500

 

  1.   DYREKTOR ZARZĄDU ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH MSWiA przyjmuje

          w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek

          od godz. 15 00 do godz. 1600 po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie,

              osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 22/ 433 19 01 lub 22/ 433 19 03;

 

  1.   W przypadku występowania z pismem do Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA

          należy je kierować do Dyrektora ZZM MSWiA i adresować w następujący sposób:    

 

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA

00–725 Warszawa, ul. Chełmska 8A

 

  1. Korespondencję elektroniczną należy kierować na adres: zzm@zzm.mswia.gov.pl ,

          a faksy na nr 22 / 433 19 32.

 

  1.   W przypadku osobistego załatwiania spraw w siedzibie Zarządu  Zasobów

         Mieszkaniowych MSWiA w konkretnych przypadkach należy udać się

         bezpośrednio do właściwej komórki organizacyjnej ZZM MSWiA (wskazanego

         poniżej wydziału), przyjmującej interesantów w następujących dniach i godzinach:

 

poniedziałki                               - w godz. 900 – 1600

środy i czwartki                          - w godz. 800 – 1500

 

a)    Wydział Administracji ZZM MSWiA (właściwy w sprawach bieżącej obsługi administracyjnej posiadanych przez ZZM MSWiA zasobów mieszkaniowych, internatów i lokali użytkowych):

 

Kierownik Wydziału Administracji ZZM MSWiA

tel. 22 / 433 19 18

Naliczanie i rozliczanie opłat za używanie lokali mieszkalnych

tel. 22 / 433 19 24 ; 22 / 433 19 10

Obsługa administracyjna zasobu mieszkaniowego

tel. 22 / 433 19 19 ;22 / 433 19 21

Obsługa administracyjna zasobu internatowego

(w tym naliczanie i rozliczanie opłat internatowych)

tel. 22 / 433 19 01

 

 

b)      Wydział Techniczny  ZZM MSWiA (właściwy w sprawach bieżącej obsługi konserwacyjnej i technicznego utrzymania posiadanych przez ZZM MSWiA zasobów mieszkaniowych, internatów i lokali użytkowych):

 

Kierownik Wydziału Technicznego ZZM MSWiA

tel. 22 / 433 19 04

Obsługa techniczno – eksploatacyjna i konserwacyjna zasobu mieszkaniowego, internatowego i lokali użytkowych

(w tym przyjmowanie wszelkiego rodzaju zgłoszeń o awariach i usterkach technicznych)

w godz. pracy ZZM MSWiA:

tel. 22 / 433 19 05

po godz. pracy ZZM MSWiA:

wszelkiego rodzaju awarie należy zgłaszać bezpośrednio do konserwatorów, których telefony zamieszczone są w tablicach informacyjnych w poszczególnych budynkach

 

c)       Wydział Gospodarki Mieszkaniowej i Nieruchomości ZZM MSWiA (właściwy w sprawach związanych z gospodarką mieszkaniową i nieruchomościami):

 

Kierownik Wydziału Gosp. Mieszk. i Nieruchomości ZZM MSWiA

tel. 22 / 433 19 11

Gł. Specjalista ds. Mieszkaniowych i Nieruchomości   

(np. świadczenia mieszkaniowe, wykup lokali mieszkalnych, będących w dyspozycji ZZM MSWiA z zasobów jednostek samorządu terytorialnego, regulacja stanów prawnych nieruchomości, opłaty za trwały zarząd i podatki od nieruchomości, a także użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych i sprzedaż lokali mieszkalnych, będących w trwałym zarządzie ZZM MSWiA)

tel. 22 / 433 19 12

 

d)      Wydział Finansowo – Księgowy ZZM MSWiA (właściwy w sprawach finansowo – księgowych i windykacyjnych):

 

Główny Księgowy ZZM MSWiA

tel. 22 / 433 19 14

Gł. Specjalista ds. Finansowo - Księgowych

tel. 22 / 433 19 17

Gł. Specjalista ds. personalnych i windykacji

tel. 22 / 433 19 39

 

e)       Zespół Samodzielnych Stanowisk (właściwy w sprawach prawnych i zamówień publicznych):

 

Radca Prawny

tel. 22 / 433 19 35

Kierownik Zespołu Zamówień Publicznych

tel. 22 / 433 19 26